Kate's billeder fra 50'erne.
Tak til Kate Nielsen for lån af billederne.
(billedtekster af Kate Nielsen)
Atletikstævne i Sverige ca 1957
Birte - Lene - Gertrud
1956 (eller 1957)
Birte Strid - Hanne Møller - Lene Hansen
Træner Hjalmar Jensen - Annie - Lene - "Pyller"
Alma Christensen - Jytte Clausen
Birte Strid - Andersen - Birte Carlsen
Hjemtur fra stævne i Sverige:
Inge med AIK-bamsen - "Fesser" - Lene - Birte -
Gertrud - Bjørn - Niels Erik
Øverst fra venstre: Birger Rosendal - Leon Jørgensen - "Fesser" - ? - ?
Midten: Kurt - Birte - Hanne - Jytte
Nederst: Anette -  ? - Inge - Gertrud - ?
Håndboldstævne Ca 1956 - 1957:
Birte Carlsen - Vagner Sørensen - Hanne Møller (med bamsen) - Birte Strid - Lene Hansen
Øverst: John Thisted - Jørgen Nordfast - Ib Schytt Poul Brandt
Midten: ? - Willy "Fesser" - Henry Bjergsted
Nederst: Lene - Kate - Else
Atletikstævne i Sverige (ca 1957) hjemrejse: Birte - Bjørn -
Gertrud - Inge - "Fesser" - Lene - Niels Erik
Træning på Genforeningspladsen 1958
Fra venstre: Lene - Kate - Else